Verkoopsvoorwaarden

De aangegeven prijs is per fles, inclusief BTW. Per karton van 6 flessen is er een korting van 5%. Uitgezonderd op  promoties waar de korting per fles al verrekend is bij de opgegeven prijs.

 

Algemene verkoopsvoorwaarden:

 

Op alle offertes, bestellingen en facturen zijn uitsluitend onze verkoopsvoorwaarden geldig.

De aangegeven prijs is per fles, inclusief of exclusief BTW naargelang vermelding, deze blijft geldig tot de verschijningsdatum van een nieuwe prijslijst.

Bij prijsstijgingen wegens opgelegde overheidsmaatregelen vervallen alle bestaande prijslijsten en offertes.

Elke bestelling wordt enkel uitgevoerd na onze aanvaarding.

Leveringen kunnen enkel uitgevoerd worden in zoverre de voorraad strekt bij onze leveranciers.

Alle vermelde prijzen zijn exclusief transport; vanaf 60 flessen wordt er franco geleverd in een straal van 20 kilometer.

De goederen blijven eigendom van de verkoper tot op het moment van volledige betaling.

De verantwoordelijkheid van de verkoper voor de goederen stopt bij het vertrek uit ons magazijn.

Klachten betreffende de levering of factuur worden enkel aanvaard indien aangetekend verzonden, binnen de 8 dagen na de leveringsdatum of factuurdatum.

Klachten betreffende de condities of de kwaliteit van de wijn of van de kurk worden aanvaard indien de betreffende wijn getoond wordt aan de verkoper en indien deze klacht door de verkoper gerechtvaardigd bevonden wordt. In dat geval zal de koper recht hebben op een gratis nieuwe fles wijn van hetzelfde type, indien nog beschikbaar.

Voor facturen beneden de 100 Euro wordt er 5 Euro administratiekosten aangerekend.

 

Onze facturen zijn contant (zonder korting) betaalbaar bij levering.

Bij gebreke aan betaling binnen de maand is een rente van 10% verschuldigd vanaf factuurdatum vermeerderd met een forfaitaire schadevergoeding van 10% op de hoofdsom.

Bij geschillen zijn enkel de Rechtbanken van Brugge territoriaal bevoegd.